Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur


Het bestuur van stichting Sparkling Plastic bestaat uit:


Eric Leltz, voorzitter

Hjalmar Janson, penningmeester

Erik Grim, secretaris

Lotte Moors-Ursem, lid


Het bestuur werkt onbezoldigd.


Sparkling werkt met zzp’ers die betaald worden naar rato van hun inzet. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken loopt. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. Sparkling Plastic kent geen bonusbeleid.