Doelstelling/ANBI

Stichting Sparkling Plastic heeft ten doel:

Het op een duurzame, creatieve en sociale manier recyclen van plastic (afval) en de stimulatie van innovatieve idee├źn en ontwikkelingen voor de toepassing van (gebruikt) plastic en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het ontwikkelen van een broedplaats waar jongeren, leerlingen, creatievelingen en studenten gestimuleerd worden op een innovatieve manier na te denken over en te experimenteren met andere en duurzame toepassingen van gebruikt plastic;

Het bieden van een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
het genereren van middelen om voornoemde activiteiten te ontplooien;
het samenwerken met vergelijkbare instellingen;
het verrichten van overige activiteiten.

Het beleidsplan van de stichting vind je hier

Image result for anbi logo